[ad_1]

06/04/2017 dated 30030 Official Gazette

Scope

MATTER 1 – (1) Ministry of Economy (Ministry) General Directorate of Imports (headquarters) tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen eşya ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü veya ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı tespiti doğrultusunda ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Genel Müdürlük tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır. Yerli üretimi temsil niteliğini haiz bir kısım firmalardan alınan ekonomik göstergeler kullanılarak hazırlanan inceleme raporunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “ithalat” başlığı altında “ticaret politikası savunma araçları” sayfasında yer alan “korunma önlemleri/yürüyen soruşturmalar” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

*Without prejudice to the provisions of other legislation, janta takılı halde gelen ve 87.08 tarife pozisyonu altında yer alan dış lastikler dahildir.

Preliminary examination

MATTER 2 – (1) İnceleme konusu eşyanın ithalatı inceleme döneminde mutlak ve yerli üretime göre nisbi olarak artış göstermiştir.

(2) Yerli üretici firmaların ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu tespit edilmiştir.

(3) İnceleme konusu eşyanın ithalatına karşı önlem uygulanmasında bir gecikmenin telafisi güç zararlara yol açabileceği tespit edilmiştir.

Decision

MATTER 3 – (1) Evaluation Board in the Import Safeguards, inceleme konusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 dated 25486 No. Regulation Official Gazette published Import Safeguards (Regulations) measures to protect the investigation under the provisions (investigation) açılmasına, söz konusu ürünlerin ithalatında 200 gün süreyle geçici önlem uygulanmasına, geçici önlemin “kilogram başına 0,50 ABD Doları” tutarında ek mali yükümlülük olarak belirlenmesine, The World Trade Organization's Agreement on Safeguards 9.1 inci maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve geçici önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Conducting the investigation

MATTER 4 – (1) Investigation, Carried out by the General Directorate within the scope of the relevant provisions of Regulation. All correspondence concerning the investigation done by the authorities listed below.

T.C. Ministry of Economy

General Directorate of Imports

Safeguards Office

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya / Ankara

Tel: (+90 312) 204 99 42 Fax: (+90 312) 212 87 65

E-Network: http://www.ekonomi.gov.tr

E-Mail: korunma@ekonomi.gov.tr

The parties concerned

MATTER 5 – (1) Ek’te yer alan ilgili taraf başvuru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler.

Giving information and submission of views

MATTER 6 – (1) İlgili taraf başvuru formunu doldurarak 5 inci maddede belirtilen süre içerisinde gönderenlere http://ithkorunma.ekonomi.gov.tr adresinden ulaşılabilen ilgili taraf soru formuna giriş yapabilecekleri kullanıcı adı ve şifre Genel Müdürlükçe bildirilir. User name, ilgili taraf başvuru formunda beyan edilen e-posta adresi olarak belirlenir. Interested parties, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak ilgili taraf soru formunu elektronik ortamda bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde doldurmaları gerekmektedir. İlgili taraf soru formunun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(2) Turkish made written and oral communication relating to the investigation. questionnaire and the answers to the related parties other than information that answers all, Belgian, opinions and demands must submit a written Turkish. Presented in a language other than Turkish response, information, Belgian, views and demands are ignored.

(3) The Ministry may require additional information and documents related deems it necessary.

The rest of the interested parties

MATTER 7 – (1) The parties concerned, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf başvuru formunda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Other announcements regarding the date and place of the investigation will be made public hearing meeting which will be held upon request 1 inci maddede bağlantısı belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilân edilecektir.

Privacy

MATTER 8 – (1) The information given by the parties during the investigation Regulation 6 th according to the provisions set forth in article are considered confidential.

Omission of information or incorrect information be given

MATTER 9 – (1) Regulation 4 Third under Article, at any stage of the investigation by the General Directorate requested information can not be obtained within the prescribed time or hindered investigations into the understanding that the present investigation is made on the basis of data. General Directorate of information provided by relevant if it is determined that such information is not considered incorrect.

The duration of the investigation

MATTER 10 – (1) Investigation, General Directorate undertaken and completed within nine months. Where necessary, this period may be extended for six months.

Force

MATTER 11 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 12 – (1) Provisions of this Communiqué are executed by the Minister of Economy.

[ad_2]