[ad_1]

Explanation : of precious stones (Diamond , diamond , yakut , zebercet, emerald, topaz, safir, inch) Acceptance credit , term credit , ve mal mukabili ödeme şekillerinde Kaynak Kullanımı ve Destekleme Fonu kesintisi %0 It was determined.

Number of Decisions; 2017/10640

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ministry of Finance 24/7/2017 dated 90568 No. writings on, 20/6/2001 dated 4684 Law No. temporarily 3 According to Article, Council of Ministers 24/7/2017 It has agreed on.

24/7/2017 DATED 2017/10640 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MATTER 1- (1) Concerning the Protection of the Value of Turkish Currency 32 The Decree No. 2 nci maddesinde belirlenen kıymetli taşların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmek üzere kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 0 (zero) It was identified as.

MATTER 2- (1) This Decision shall enter into force on the date of publication.

MATTER 3- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

[ad_2]