Explanation : 2017/10111 Decision on the State Assistance for Investment sayli 17 nci maddesinde bildirilen öncelikli yatırım konularına Lisanslı Depoculuk Yatırımları ve Nükleer Enerji Santrali eklenmiş ve aynı Kararın Alt Bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar başlıklı 18. maddesine 2017/9917 sayılı Karar ile eklenen 4 ncü fıkranın geçerlik tarihi de 22.11.2016 olarak belirlenmişitr.

Number of Decisions : 2017/10111

Attached "Decision on the State Assistance for Investment in resolution Amendment" s enforcement; Ministry of Economy 21/4/2017 dated 44943 No. writings on, 14/5/1964 dated 474 Law No. 2 th, 25/10/1984 dated 3065 Law No. 13 The third and temporary 30 uNC, 29/6/2001 dated 4706 Additional Law No. 3 third, 31/5/2006 dated 5510 Additional Law No. 2 th, 3/6/2011 dated 637 The Decree-Law No. 11 th 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 dated 5520 Law No. 32 / A, according to Article, Bakanlar Kurulunca 24/4/2017 It has agreed on.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MATTER 1- 15/6/2012 dated 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“r) Lisanslı depoculuk yatırımları,

s) Nükleer enerji santrali yatırımları.”

MATTER 2- 13/2/2017 dated 2017/9917 numbered Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 7 Article is amended as follows:.

"MATTER 7 - this Decision 2 Article 22/11/2016 Since the date of publication to be valid, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MATTER 3- This Decision 2 Article 22/2/2017 Since the date of publication to be valid, Enters into force on the date of publication of other substances.

MATTER 4- This Decision shall be enforced by the Minister of Economy.

Ministers published in the Official Gazette of the Decree
Historical Number
19/6/2012 28328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Historical Number
13/10/2012 28440
15/2/2013 28560
30/5/2013 28662
9/5/2014 28995
6/8/2014 29080
5/3/2015 29286
8/4/2015 29320
27/8/2015 29458
19/11/2015 29537
8/4/2016 29678
5/10/2016 29848
22/2/2017 29987