Explanation : Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Importation (Communiqué No.:2015/12) de Değişiklik Yapılmasına Dair tebliğin birinci ve ikinci fıkralarında yapılan değişiklik kapsamında yalnızca 8509.40 gümrük tarife pozisyonunda yer alan ve ev işlerinde kullanılmaya mahsus mikser , blender , öğütücü vs. gibi elektrikli ev aletlerinde kullanılan bıçaklarda dampinge karşı vergi uygulaması yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen bıçaklar 8208.30.00.00.00 tarife pozisyonunda yer almakta olup Kilogram başına olmak üzere 20,85 USD tutarında dampinge karşı vergi uygulamaya konulmuştur. Bahsi geçen tebliğ yürürlüğe girmiştir.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(Communication No: 2015/12)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

The Ministry of Economy: 24.05.2017 dated 30075 sayılı R.G.

MATTER 1 – 23/5/2015 dated 29364 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2015/12)’in 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Products subject to investigation, 8208.30.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “yalnız 8509.40 tariff position, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar”dır.

(2) Soruşturma konusu ürün küçük ev aletlerinin ve mutfak robotlarının imalatında ana bileşen olarak kullanılmaktadır.”

MATTER 2 – The same communiqué 19 uncu maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

gTip Matter Country of Origin Anti-dumping Tax (USD / kg)
8208.30.00.00.00 only 8509.40 tariff position, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar

People's Republic of China

20,85

MATTER 3 – This Circular shall enter into force on the date of publication.

MATTER 4 – Provisions of this Communiqué are executed by the Minister of Economy.