[ad_1]

Explanation : Accredited by End-Use Assessment Report of Customs Brokers (NK1) HK Pricing. (The final will be held for the first month use permit YGM reports as of 2100. TL, aynı ay içerisinde düzenlenen sonraki her bir nihai kullanım izni için düzenlenecek raporlar için ise 700.-TL ücret alınması gerekmektedir.)

T.C.

CUSTOMS AND TRADE MINISTRY

Customs General Directorate

Number : 82858591-161.99

topic : NK1 Tespit Koduna İlişkin YGM Asgari Ücret Tarifesi

24.08.2017 / 27566207
DISTRIBUTION OF PLACE to

Interest: a) 24.07.2017 Your letter dated.

b) 25.07.2017 dated 26769170 Our letter dated.

Bakanlığımıza intikal eden dilekçelerden YGM’ler tarafından Nihai Kullanım Tespit Raporlarının (NK1) ücretlendirilmesinde farklı uygulamalar yapıldığı anlaşılmaktadır.

As known, Customs Regulations 207/4 üncü maddesi ve 6 Seri nolu Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinin 11 ACCOrding, nihai kullanıma ilişkin yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenecek tespit raporuyla her bir nihai kullanım iznine konu eşyanın öngörülen süre dahilinde belirtilen nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespitinin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Ancak Gümrük Mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri uyarınca her bir nihai kullanım izni için bir YGM raporu düzenlenmesi gerekmekte olup aynı nihai kullanım izni için birden fazla rapor düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla anılan Yönetmelik ve Tebliğin ilgili maddeleri çerçevesinde nihai kullanım izni için düzenlenecek ay itibariyle ilk YGM raporuna 2100.-TL, aynı ay içerisinde düzenlenen sonraki her bir nihai kullanım izni için düzenlenecek raporlar için ise 700.-TL ücret alınması gerekmektedir. Bu konuda İlgi (b) de gönderilen yazımızın dikkate alınmaması gerekmektedir.

Information and the need to please.

Ayhan IŞIK
Ministers a.
Head of Department

Distribution: Tüm Gümrük Müşavirleri Dernekleri

[ad_2]