Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nünOnaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvuruları” To put text CLICK HERE