4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12.maddesi gereğince (III) Numbered List 03.07.2017 tarihi itibariyle güncellenen şekli

(4760 No. of Special Consumption Tax Law (12/3) maddesi gereğince güncelenen liste*)

[Force: 3/7/2017]

[*2017/10462 sayılı BKK gereğince (B) Cetvelindeki mallar için güncelleme yapılmamıştır. ]

(III) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Tax rate (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
2202.10.00.00.13 Kolalı Gazozlar 25
2203.00 Malttan üretilen biralar 63 1,2605
22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)
0 6,1970
2204.10 Köpüklü şaraplar 0 41,8668
22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 excluding) 0 63,1874
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 or less; and 0 50,1780
2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 0 6,1970
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22’den fazla olanlar 0 184,4470
2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatured) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler
(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatured) edilmiş etil alkol hariç)
0 184,4470
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatured) unsubstituted ethyl alcohol; Alcoholic beverages obtained by distillation, liquor and other alcoholic beverages [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatured) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 and 2208.90 excluding)] 0 184,4470
2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0 184,4470
2208.50 Cin ve Geneva 0 164,0331
2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 excluding) 0 164,0331
2208.60.91.00.00 content 2 Those containers exceeding liter (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 0 184,4470
2208.60.99.00.00 content 2 liter which in said containers (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 0 184,4470
2208.70 Liquors 0 184,4470
2208.90 Others
(2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 excluding)
0 184,4470
2208.90.48.00.11 Rakı
(content 2 Those containers exceeding liter)
0 159,9331
2208.90.71.00.11 Rakı
(content 2 liter which in said containers)
0 159,9331

NOT: *2017/10462 sayılı BKK gereğince (B) Cetvelindeki mallar için güncelleme yapılmamıştır.

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Tax rate (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Make Tax Amount (TL)
2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 40 0,2429 0,3246
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 40 0,2429 0,3246
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 40 0,2429 0,3246
2402.20 Cigarettes containing tobacco 65,25 0,2429 0,3246
2402.90.00.00.00 Others (cigar tobacco substitute made from said substance, cheroots and, cigarillos and cigarettes)
-cigar tobacco substitute made from said substance, uçlan açık purolar ve sigarillolar 40 0,2429 0,3246
-said cigarette made from tobacco substitute material 65,25 0,2429 0,3246
2403.10 İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)
(2403.10.10.00.19 and 2403.10.90.00.19 excluding)
65,25 0,2429 0,3246
2403.10.10.00.19 Others
(Net content 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)
65,25 0,0633 0,3246
2403.10.90.00.19 Others
(Net content 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)
65,25 0,0633 0,3246
2403.99.10.00.00 Snuff and chewing tobacco 65,25 0,2429 0,3246

(KAYNAK: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/otv_3_sayili-OpenPage.aspx)