Number of Decisions : 2017/10106

31/1/2017 dated 2017/9759 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/4/2017 dated 50162 No. writings on, 3065 No. of Value Added Tax Law 28 th 29 uncu maddeleri ile 4760 No. of Special Consumption Tax Law 12 nci maddesine göre, Council of Ministers 25/4/2017 It has agreed on.

25/4/2017 DATED 2017/10106 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

DECISION

MATTER 1 – 31/1/2017 dated 2017/9759 sayılı Kararnamenin eki Kararın 5 Article by 8 inci maddesinde yer alan “30/4/2017” ibareleri “30/9/2017” şeklinde değiştirilmiştir.

MATTER 2 – This Decision shall enter into force on the date of publication.

MADDE – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.