Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nünÖzet Beyan Risk Analizleri” To put text CLICK HERE

İlgili gümrük idarelerinde işlem yapan üyelerimize duyurulur.