[ad_1]

Number of Decisions: 2017/10972

Ekli “Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ministry of Economy 12/10/2017 dated 108856 No. writings on, 20/2/1930 dated 1567 Law No. 1 inch, 14/5/1964 dated 474 Law No. 2 th, 6/5/1986 dated 3283 Law No. 2 th, 27/10/1999 dated 4458 Law No. 16, 22 and 55 Article with 2/2/1984 dated 2976 and Law No. 26/1/1995 dated 4067 According to the provisions of Law No., Council of Ministers 16/10/2017 It has agreed on.

POLİETİLEN TEREFTALAT (PET) İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Scope

MATTER 1- (1) this Decision, 26/1/1995 dated 4067 eligible and approved by the Law No. 3/2/1995 dated 95/6525 No. The Council of Ministers approved the decision of the World Trade Organization Agreement on the Conservation of crop area with places Measures Agreement 10/5/2004 dated 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde polietilen tereftalat (PET) ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Conservation measures

MATTER 2- (1) 3907.61.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (gTip) eşyanın ithalatında aşağıda belirtildiği şekilde 3 (three) years as safeguard measures apply to any additional financial obligations.

gTip EŞYANIN cheap GÜMRÜK KIYMETİ (%)
1. Period
(8/11/2017- 7/11/2018)
2. Period
(8/11/2018-
7/11/2019)
3. Period
(8/11/2019 – 7/11/2020)
3907.61.00.00.00 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar 6,40 6,20 6,00

The collection of additional financial obligations

MATTER 3- (1) Additional financial obligations, customs administrations, Customs duties shall be collected separately from other financial liabilities and are recorded as revenue received in imports and the general budget.

(2) In the collection of the additional financial obligations 21/7/1953 dated 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Tariff quotas

MATTER 4- (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 6.995 It is designated as tone. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 2.332 not exceed tonnes.

(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Ekonomi Bakanlığınca (General Directorate of Imports) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010 dated 2010/339 numbered Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Other legislation

MATTER 5-
(1) 27/10/1999 dated 4458 No. of Customs Law and other relevant customs legislation, The registration of customs duties, accrued to, charged to, given back to, and follow the procedures and provisions pertaining shape for connecting collateral, The registration of the additional financial commitments will be implemented as safeguard measures, accrual, collection, the return, also applies in the follow-up and connect to secured transactions.

(2) Without prejudice to the provisions of other legislation, about who performs the import operations to meet additional financial obligations 2/2/1984 dated 2976 numbered Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Force

MATTER 6- (1) this Decision 8/11/2017 Enters into force on.

Executive

MATTER 7- (1) This Decision shall be enforced by the Minister of Economy.

I: TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ

Afganistan, Angola, Albania, Bangladesh, West Bank and Gaza Strip, Benin, Bolivia, Bosna ve Hersek, Burkina Faso, Burundi, Bhutan, Cape Verde, Djibouti, Cook Islands, Chad, equatorial Guinea, Indonesia, Eritrea, Ethiopia, Fas, Ivory Coast, Philippines, Gambia, desire, Guinea, Gine-Bissau, Southern Sudan, Georgia, Haiti, Cambodia, Montenegro, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Komor, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosova, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Macedonia, Malawi, Egypt, Micronesia, Mongolia, Moldova, Mauritania, Morityus, Mozambique, Myanmar (Burma), Nauru, Nepal, Nijer, Nigeria, Niue, Central African Republic, Uzbekistan, Paraguay, Rwanda, Samoa, Sao Tome ve Principe, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Solomon Islands, Somali, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Chile, Tajikistan, Tanzania, Timor read, Togo, Tonga, Tunisian, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Jordan, vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia

[ad_2]