[ad_1]

Explanation : technical studies related to the electronic notification system is completed, system 05.11.2018 Google has been commissioned in the real environment.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Risk Management and Control General Directorate

Number : 80572740-[HSCODE12]-645
topic : Elektronik Tebligat Sistemi

05.11.2018/38561204
DISTRIBUTION OF PLACE to

18/5/2017 dated 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 nci maddesiyle, 3/6/2011 dated 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 40/A maddesi eklenmiştir.

Anılan düzenleme ile; Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğlerin, ilgili kanunlarda belirtilen usullerle bağlı kalınmaksızın. Maliye Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde 4.1.1961 dated 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılabilmesi, elektronik ortamda yapılan tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci gunun sonunda yapılmış sayılacağı. Bakanlığın tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hususları düzenlenmiştir.

Bakanlığımızca belirlenmesi gereken usul ve esaslara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Tebliği (Elektronik Tebligat Sistemi) (sequence No.: 1) 25.01.2018 dated 30312 published in the Official Gazette No.. According to this. Bakanlığımızca düzenlenen idari yaptırım kararlan ile Bakanlık görev alanı kapsamında yapılacak tebliğlerin elektronik ortamda tebliğ edilmesine imkân sağlanmıştır.

technical studies related to the electronic notification system is completed, system 05.11.2018 Google has been commissioned in the real environment.

Söz konusu Sistemle ilgili olarak üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda.

Information and the need to please.

email is signed
Ali TOKSÖZ
Ministers a.
Genel Müdür Yrd.

Distribution:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Turkey Exporters Assembly
Gümrük Müşavirleri Dernekleri (Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Myrtle)
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

[ad_2]