Explanation : 7143 under Law No. Communiqué Regarding the Implementation of the restructuring of the customs Receivables.

T.C.

MINISTRY OF COMMERCE

Risk Management and Control General Directorate

Number: 80572740-010.05

topic: 7143 law No

17.07.2018 / 35932450

DISTRIBUTION OF PLACE to

Interest: 25.06.2018 date and 35374855 kayıt sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

As known, 7143 No. Some Taxes and Other Receivables Restructuring of Certain Laws Amending the Law 3 üncü maddesinin birinci fıkrası, “…Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.”,

7143 sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, “18/5/2018 tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.”,

The Article.

Bu doğrultuda, 18/5/2018 tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş olup idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkukların anılan Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yapılandırılmasının mümkün bulunduğu hususu tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yönelik 13.06.2018 date and 35119389 sayılı yazımızla talimatlandırılmıştır.

Bilgi alınmasını rica ederim.

email is signed
Leman ÇAKIR
Ministers a.
Daire Başkan V.

Distribution:
Ankara Association of Customs Brokers
Bursa Association of Customs Brokers
Customs Brokers Association, Istanbul
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Customs Brokers Association