[ad_1]

Explanation : 2014/7 under Circular No. T.C.. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurtdışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında düzenlenen EPDK Uygunluk Belgesine ilişkin olarak Tek Pencere Sistemine yapılacak başvuruların E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilmesi 31/10/2017 found appropriate from.

T.C.
CUSTOMS AND TRADE MINISTRY
Risk Management and Control General Directorate

Number :73421605-106.05

topic :Single Window System-E-Government

25.10.2017

CIRCULAR

(2017/11)

20/03/2012 date and 28239 published in the Official Gazette No. 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma ve ihtiyaçlar doğrultusunda düzenleme çalışmaları devam etmektedir.

In this context, Tek Pencere Sistemi “e-başvuru” uygulamasının E-Devlet ile entegrasyonunun sağlanması ve böylelikle hali hazırda “https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere” linki kullanılarak başvurusu yapılan belgelere dair mükellefçe yapılan işlemler ile yapılan belge başvurularına dair belge izinlerinin düzenlenerek değerlendirilmesi ve ilgili Kurumlarca onaylanması işlemlerinin E-Devlet üzerinden yapılabilmesi hususunda Bakanlığımız ile Ulaştırma, Technical studies between the Ministry of Maritime Affairs and Communication have been completed.

In this direction, 07/07/2014 date and 2014/7 under Circular No. T.C.. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca 24/04/2013 dated 28627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurtdışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında düzenlenen “EPDK Uygunluk Belgesi”ne ilişkin olarak Tek Pencere Sistemine yapılacak başvuruların E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilmesi 31/10/2017 since It has been found suitable.

In this context,, belirtilen tarihten itibaren “Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurtdışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında düzenlenen “EPDK Uygunluk Belgesi”ne ilişkin olarak yapılacak başvurular e-Devlet kapısında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Portal Sistemine ilişkin linkten gerçekleştirilecektir.

Information and the need to please.

His Holiness AŞCI

Ministers a.
Undersecretary

[ad_2]