[ad_1]

Explanation : Tracking of Customs on Receivables 2016/42 No. of the circular 9 in article, For finalized receivables followed up by customs administrations, sistem üzerinde tescil edilmiş gümrük beyannamelerinin bulunup bulunmadığının Bilge Sistemi TCGB Sorgulamalar Kesinleşmiş Alacak Takip başlığı altında düzenli aralıklarla sorgulanması, bulunması halinde ilgili beyannamelere bloke konulması, alacağın tahsil edilmesini müteakip blokenin kaldırılması şeklinde düzenleme yapılmıştır.

T.C.

CUSTOMS AND TRADE MINISTRY

Risk Management and Control General Directorate

Number :80572740-010.06.01

topic :Genelgede Değişiklik

CIRCULAR

(2017/5)

Interest :12.05.2016 dated 2016-42 circular numbered.

İlgide kayıtlı genelgenin, 9.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gümrük idareleri tarafından takip edilen kesinleşmiş alacaklar için, borçlu adına sistem üzerinde tescil edilmiş gümrük beyannamelerinin bulunup bulunmadığının “Bilge Sistemi TCGB Sorgulamalar Kesinleşmiş Alacak Takip” başlığı altında “TC Kimlik No” veya “Vergi Numarası” ile düzenli aralıklarla sorgulanması, bulunması halinde alacağın tutarı göz önünde bulundurularak, ilgili beyanname/beyannamelere bloke konulması, alacağın tahsil edilmesini müteakip konmuş olan blokenin, blokeyi koyan ilgili İdare tarafından kaldırılması,”

Information and the need to please.

His Holiness AŞCI
Ministers a.
Undersecretary

DISTRIBUTION:

All the Regional Directorate of Customs and Trade

[ad_2]