[ad_1]

Explanation : Outward Processing Permit in the Single Window System (Repair Commercial Purposes) e-Devlet kapısından TPS linkinden geçiş

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Risk Management and Control General Directorate

Number : 73421605-106.05
topic : Tek Pencere Sistemi-Hariçte İşleme
İzni (Repair Commercial Purposes)

08.11.2018

13.11.2018 / 38812129 (Dağıtım yazısı)

CIRCULAR
(2018/11)

20/03/2012 date and 28239 published in the Official Gazette No. 2012/6 Within the framework of the Prime Ministry Circular on “Single Window System in Customs Services”, efforts to expand the Single Window System continue under the coordination of our Ministry..

In this context,, 30.05.2009 dated 27243 sayılı R.G.’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) çerçevesindeki “Hariçte İşleme İzni”ne ilişkin başvuruların yükümlüsünce “e-başvuru” sistemi aracılığıyla gümrük idaresine iletilmesi ve gümrük idareleri tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde uygun bulunması halinde verilecek bu iznin 14.11.2018 Since itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Bu hususta düzenlenecek Hariçte İşleme İzni (Repair Commercial Purposes)’ne ilişkin başvuru, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- Application, yükümlüsünce E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2- E-Devlet Kapısı üzerinden iletilen başvuruların Bakanlığımız gümrük idarelerince değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, rejected on the grounds stated by the electronic media. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular gümrük idareleri tarafından incelenmek üzere kabul edilir.

4- Accepted application if deemed appropriate, gümrük idareleri tarafından 1006 kodlu TPS-Hariçte İşleme İzni (Repair Commercial Purposes) Tek Pencere Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından bu belge başvurusuna ait 23 digit number is generated.

5- issued by the Single Window System 23 digit license number / document line number (Sample: No Referans: 16545419881006000000392/1) Of the relevant customs declaration 44 No. In the box "Document Reference Number" and "Document Date" is declared in the area.

6- Information on the document in question will take place in the electronic media, The culture also originally signed declaration from paper document is not required. Interrogating the document content through a single window system in case of need during customs procedures is possible.

Information and the need to please.

Fatih METİN
Ministers a.
Deputy Minister

[ad_2]