Explanation : 2018/1 sayılı İthalat Tebliği kapsamı ithal eşyasının karşılarında gösterilen mevzuatta bulunan azorenklendiriciler ve azoboyarlar ile etiket ve isimlendirilmelerine ilişkin şartlara uygun olup olmadığı ile ilgili Ekonomi Bakanlığı adına İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından yapılacak kontroller 03.05.2018 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi FAZ3 kapsamında yapılacaktır.

T.C.

CUSTOMS AND TRADE MINISTRY

Risk Management and Control General Directorate

Number :73421605-106.05

topic :Single Window System-PHASE 3

CIRCULAR

(2018/3)

20.03.2012 date and 28239 published in the Official Gazette No. 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

regarding the issue; 07.10.2009 dated 27369 (repeated) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin 181. maddesi ile 2018/1 sayılı İthalat Tebliği kapsamında serbest dolaşıma giren eşyanın tesliminden önce yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimi ve tespit sonuçlarına (FAZ3) ilişkin Bakanlığımız ile Ekonomi Bakanlığı arasında yapılan çalışmalar tamamlanmış bulunmaktadır.

In this context, 2018/1 sayılı İthalat Tebliği kapsamı ithal eşyasının karşılarında gösterilen mevzuatta bulunan azorenklendiriciler ve azoboyarlar ile etiket ve isimlendirilmelerine ilişkin şartlara uygun olup olmadığı ile ilgili Ekonomi Bakanlığı adına İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından yapılacak kontroller 03.05.2018 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi FAZ3 kapsamında yapılacak olup aşağıdaki şekilde işlemler gerçekleştirilecektir:

1. İTKİB tarafından oluşturulacak risk bilgi formları Bakanlığımıza elektronik ortamda iletilir.

2. Söz konusu risk bilgi formlarına ilişkin beyanname bilgileri Bakanlığımızca İTKİB’e elektronik ortamda gönderilir.

3. İTKİB tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda beyanname muhteviyatı eşyanın kontrol edilmesine karar verilmesi durumunda, bu karar elektronik ortamda Bakanlığımıza iletilir ve bu aşamada kontrol edileceği bildirilen eşyanın antrepo veya geçici depolama yerinden çıkışına izin verilmez.

4. Kontrolü tamamlanan eşyaya ilişkin kontrol sonuçları da İTKİB tarafından aynı şekilde elektronik ortamda Bakanlığımıza gönderilir

5. İTKİB tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda beyanname muhteviyatı eşyanın kontrol edilmemesine karar verilmesi veya kontrol sonucunda eşyaya ilişkin herhangi bir olumsuz durum olmaması halinde eşyanın antrepo veya geçici depolama yerinden çıkışına izin verilir.

Information and the need to please.

His Holiness AŞCI
Ministers a.
Undersecretary