[ad_1]

Explanation : Physical change of facilities of the companies that have Authorized Obligate Certificate, Procedures and deadlines and exceptions in the notification of opening and leasing of the warehouse.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Risk Management and Control General Directorate

Number :52856264-106.03

topic :Authorized Liable

21.12.2018 / 40049096
DISTRIBUTION OF PLACE to

21/5/2014 dated 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 18/A maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, mevcut tesislerin fiziki yapısında değişiklik yapılması veya yeni tesis, depo açılması ya da kiralanması durumunda, bu durumun beş iş günü içerisinde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

Sertifikalandırılmadan sonra veya güncelleme dönemleri arsasında yapılacak tesis bildiriminin hangi sürede ve hangi tesisler için yapılacağına ilişkin olarak tereddüt yaşandığı görülmüş olup uygulamada yeknesaklık sağlanması amacıyla bu kapsamda yapılacak tesis bildiriminin aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yapılması gerekmektedir;

A. Başvuru formunun (EK-1/A) ibrazı ile bildirimi yapılması gereken tesisler;

1- Administration office

2- accounting offices and archives is subject to the goods subject to customs procedures

3- Data processing office

B. Application form (EK-1/A) ve soru formu (I-2) ibrazı ile bildirimi yapılması gereken tesisler

1- Üretim tesisi (İthal girdi kullanılmadan üretilen ve sadece yurt içi satışa konu olacak eşyanın üretildiği tesisler hariçtir.),

2- Depo (Sadece yurt içi satışa konu olacak eşyanın bulunduğu yerler hariçtir.),

a) İhraç edilecek eşyanın depolandığı, handled by warehouse / plant,

b) Eşyanın ithal işlemleri gümrük idaresinde tamamlandıktan sonra getirilerek konulduğu depo/tesis.

C. Tesis bildirimi yapılacak haller;

1- Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alındıktan sonra, üç yıl sonraki güncelleme döneminden önce faaliyete geçen tesislerin bildirimi, ithalat ve ihracat eşyasına yönelik işlemlerin fiilen başladığı tarihi izleyen beş iş günü içerisinde yapılacaktır.

2- İki güncelleme dönemi arasında faaliyete geçen tesislerin bildirimi, ithalat ve ihracat eşyasına yönelik işlemlerin fiilen başladığı tarihi izleyen beş iş günü içerisinde yapılacaktır.

3- Accredited certificate required to be received on or after that have been reported at any stage but footprint, external borders, Notification of changes made to the facility based on physical factors such as entry and exit points, yapılan değişikliğin tamamlanarak faaliyete geçirildiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde yapılacaktır.

D. exceptions;

1- Regulation 153 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen güncelleme dönemine altı aydan daha az süre kalması halinde, tesis bildirimleri sadece (EK-1/A) ibrazı ile yapılacaktır.

2- A ve B bölümünde belirtilen tesisler altı aydan daha az süre kullanılmak üzere kiralanmışsa, tesis bildirimleri sadece (EK-1/A) ibrazı ile yapılacaktır.

3- Tesis bildirimleri ile birlikte ISO 27001 ve ISO 9001 sertifikalarının da ibraz edilmesi gerekmekle birlikte, ISO sertifikaları bildirim tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde de verilebilecektir. also 1 and 2 nci maddede belirtilen durumlarda ISO belgeleri ibraz edilmeyecektir.

Information and the need to please.

H. Hasan Murat ÖZSOY
Ministers a.
General manager

Distribution:
Eastern Black Sea Region Directorate of Customs and Trade
East Marmara Regional Directorate of Customs and Trade
The Aegean Regional Directorate of Customs and Trade
GAP Regional Directorate of Customs and Trade
Istanbul Regional Directorate of Customs and Trade
Central Mediterranean Regional Directorate of Customs and Trade
Central Anatolia Regional Directorate of Customs and Trade
Uludag Regional Directorate of Customs and Trade

[ad_2]