24 April 2017 dated and 30047 Published in the Official Gazette Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik