[ad_1]

Explanation : In this regard, “stress wheel” known as, Located models in various designs and shapes, steel, including primarily plastic, rice, zinc, titanium, Virgin, board, iron, Usually made from materials such as ceramics and having a three-arm structure; only in the middle part of both arms or both may be provided with bearings in the central part of the article which can be produced completely or own bearings, because it is fun for children and for adults 9503.00.95.00.00 or 9503.00.99.00.00 be considered as toys within the framework of the Toy Safety Directive mentioned Considering that it is stated that goods classified in GTİP gerekmek.

T.C.

CUSTOMS AND TRADE MINISTRY

Gümrükler Genel Müdürlüğü-İthalat Dairesi

Number : 20117910-590

topic : Stress Wheel

07.07.2017 / 26316751

DISTRIBUTION OF PLACE to

As known; oyuncakların ithalat denetimi 30.12.2017 dated 29934 published in the Official Gazette No. 2017/10 sayılı Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup Ekonomi Bakanlığından alınan 08.06.2017 tarihli ve E.63625 sayılı yazıda Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün yazısından bahisle;

“Malumları olduğu üzere, interest (a) yazınızla stres çarkı cinsi ürünlerin Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında oyuncak olarak değerlendirilmesi gerektiği bildirilmişti. In this context. söz konusu ürünler ilgili Yönetmelik Hükümlerine göre denetlenmeye başlanmıştır.

However,, piyasaya arz edilen stres çarklarında CE işareti bulunmadığı görülmekte olup. Bu ürünlerle ilgili olarak vatandaşlardan şikayet alınmaktadır. Söz konusu ürünlere yönelik 2017/10 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (Tracks) üzerinden gerçekleştirilen başvuru sayısı az olup, bu durumun stres çarklarının gümrük idareleri tarafından kapsam dışı olarak değerlendirilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

In this context, halihazırda piyasaya arz edilen stres şarkı cinsi ürünlerin Bakanlığınızca yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında değerlendirilmesi ve gümrük idarelerinin söz konusu ürünlerin kapsam dışı değerlendirilmemesine yönelik bilgilendirilmesinde fayda görülmektedir.”

Denilmektedir.

In this regard, “stres çarkı” olarak bilinen, Located models in various designs and shapes, steel, including primarily plastic, rice, zinc, titanium, Virgin, board, iron, Usually made from materials such as ceramics and having a three-arm structure; only in the middle part of both arms or both may be provided with bearings in the central part of the article which can be produced completely or own bearings, because it is fun for children and for adults 9503.00.95.00.00 or 9503.00.99.00.00 GTİP’lerinde sınıflandırıldığı göz önünde bulundurularak mezkur eşyanın Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde oyuncak olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

I request the necessary information and accordingly.

Mustafa SILVER

Ministers a.

General Manager V.

Distribution:

Western Mediterranean Regional Directorate of Customs and Trade

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Eastern Mediterranean Regional Directorate of Customs and Trade

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Eastern Black Sea Region Directorate of Customs and Trade

East Marmara Regional Directorate of Customs and Trade

Aegean Regional Directorate of Customs and Trade

Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Istanbul Regional Directorate of Customs and Trade

Central Mediterranean Regional Directorate of Customs and Trade

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Central Black Sea Region Directorate of Customs and Trade

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Uludag Regional Directorate of Customs and Trade

Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

[ad_2]