[ad_1]

Explanation : Commercial Advertising and Unfair Commercial Practices Directive of the Sample Applications Accepted as the Unfair Commercial Practices of Annex entitled to – Aldatıcı Ticari Uygulamalar bölümüne ekleme yapılmıştır

Commerce Ministry:

MATTER 1 – 10/1/2015 dated 29232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin “Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar” başlıklı Ek’inin “A – Aldatıcı Ticari Uygulamalar” bölümüne aşağıdaki bent eklenmiştir.

“19) Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak.”

MATTER 2 – This Regulation shall enter into force on the date of publication.

MATTER 3 – This Regulation shall be enforced by the Commerce Minister.

Regulations published by the Official Gazette
Historical Number
10/1/2015 29232
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Historical Number
25/12/2015 29573

[ad_2]