[ad_1]

MATTER 1 – 28/2/2008 dated 26801 published in the Official Gazette dated on the Protection of the Value of Turkish Currency 32 Communiqué regarding Decree No. (Communiqué No.: 2008-32/34)’in 8 Article aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MATTER 8 – (1) Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, roofed houses and workplaces included in the contract price of real estate sales contracts denominated in foreign currency and other payment obligations arising from these contracts or foreign currency indexed on the kararlaştıramaz.

(2) Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, housing and real estate, renting roofed workplace contracts, including the contract price and foreign currency exchange or other payment obligations arising from these contracts are indexed as kararlaştıramaz.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin veya bu maddenin on dokuzuncu fıkrasında belirtilen kişilerin alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, and determination of the contract price as other payment obligations denominated in foreign currency or indexed to foreign currency arising from this agreement possible.

(4) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla kiralanmasıyla ilgili gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, and determination of the contract price as other payment obligations denominated in foreign currency or indexed to foreign currency arising from this agreement possible.

(5) Gümrüksüz satış mağazalarının kiralanmasına ilişkin gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, and determination of the contract price as other payment obligations denominated in foreign currency or indexed to foreign currency arising from this agreement possible.

(6) Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; yurt dışında ifa edilecekler ile gemi adamlarının taraf oldukları dışında kalan iş sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.

(7) Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; consultancy, other than those specified below, including their means of transport and service contracts, contract value and denominated in foreign currency or other payment obligations arising from these agreements are indexed to foreign currency as kararlaştıramaz.

a) The Republic of Turkey is a party with the bond of citizenship of persons without their services contracts,

b) Export, transit trade, export sales and deliveries are considered foreign exchange earning services and activities carried out under service contracts,

c) Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri,

ç) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; Türkiye’de başlayıp yurtdışında sonlanan, yurtdışında başlayıp Türkiye’de sonlanan veya yurt dışında başlayıp yurtdışında sonlanan hizmet sözleşmeleri.

(8) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; döviz cinsinden maliyet içeren eser sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.

(9) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.

(10) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt kiralama sözleşmeleri dışında kalan menkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.

(11) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; bilişim teknolojileri kapsamında yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleri ile yurt dışında üretilen donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.

(12) 4490 No. With the Turkish International Ship Registry Law 491 Legislative Decree No. leasing of ships as defined in the Law on Amendments to the Decree (leasing) their contract, and determination of the contract price as other payment obligations denominated in foreign currency or indexed to foreign currency arising from this agreement possible.

(13) 32 Decision No. 17 and Article 17 / A to be made under finance lease (leasing) the fee can be agreed relating to contracts denominated in foreign currency.

(14) Citizen of the Republic of Turkey is not party to the employment contract of residents in Turkey, and determination of the contract price as other payment obligations denominated in foreign currency or indexed to foreign currency arising from this agreement possible.

(15) On altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, and determination of the contract price as other payment obligations denominated in foreign currency or indexed to foreign currency arising from this agreement possible.

(16) indexed in foreign currency auctions that side of public institutions and organizations or foreign currency, sözleşmeler ve milletlerarası andlaşmaların ifası kapsamında gerçekleştirilecek olan projeler dahilinde; yükleniciler veya görevli şirketlerin ve bunların sözleşme imzaladığı tarafların üçüncü taraflarla akdedeceği veya bahsi geçen projeler çerçevesinde akdedilecek, gayrimenkul satış sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri dışında kalan sözleşmelerde, and determination of the contract price as other payment obligations denominated in foreign currency or indexed to foreign currency arising from this agreement possible.

(17) 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan sözleşmelerde sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür. Bu işlemlerle ilgili olarak bankaların taraf olduğu sözleşmelerde, and determination of the contract price as other payment obligations denominated in foreign currency or indexed to foreign currency arising from this agreement possible.

(18) 32 sayılı Karar hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6362 the Capital Market Law as part of arrangements made by this Act based on capital market instruments (including foreign mutual fund shares by foreign capital market instruments and ADRs) forming the FX, exports, purchases and sales of foreign currency denominated liabilities could be agreed on the transaction.

(19) Outside of residents in Turkey; branch, representation, office, liaison office, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin işveren veya hizmet alan olarak taraf olduğu iş ve hizmet sözleşmelerinde, and determination of the contract price as other payment obligations denominated in foreign currency or indexed to foreign currency arising from this agreement possible.

(20) resident passengers in Turkey, commercial airline companies in the freight transport activities, or mail; air transport to, engines and technical minders companies for their parts; sivil havacılık mevzuatı kapsamında havalimanlarında yer hizmetleri yapmak üzere çalışma ruhsatı alan veya yetkilendirilen kamu ya da özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşlar ile söz konusu kuruluşların kurdukları işletme ve şirketler ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayelerinde en az yüzde elli hisse oranına sahip olduğu ortaklıkların Türkiye’de yerleşik kişilerle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren gayrimenkul satış, It is possible to conclude their contracts with the exception of real estate, renting and business contracts.

(21) This article is in accordance with the contract price and the determination of this contract as other payment obligations in foreign currency can not be determined as the index or the exchange will be held under the contracts denominated in currencies Located price in a negotiable instrument or indexed to foreign currency arising from it is not possible. But, 32 sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve dolaşıma girmiş bulunan bu kapsamdaki kıymetli evraklar anılan geçici madde hükmünden istisnadır.

(22) precious metals prices determined in international markets denominated in foreign currency and / or commodity-indexed and / or indirect foreign currency indexed contracts, 32 Decision No. 4 Of the article (g) under subparagraph application is considered indexed to foreign currency contracts. But, taşımacılık faaliyetlerine ilişkin hizmet sözleşmelerinde akaryakıt fiyatlarına endeksleme yapılması mümkündür.

(23) abroad by residents in Turkey; branch, representation, office, liaison office, operate or manage the funds, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler 32 Decision No. 4 Of the article (g) The application is assessed under subparagraph built in Turkey. But, sözleşmenin yurt dışında ifa edilmesi durumunda bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(24) In the contracts entered into pursuant to this article in the scope of exceptions, but 32 sayılı Kararın Geçici 8 Located article concluded before the date of entry into force of the agreement are also exempt from the aforementioned temporary article.

(25) 32 sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilmiş bulunan, taşıt kiralama ve yolcu taşıma amaçlı ticari taşıt satış sözleşmeleri anılan geçici madde hükmünden istisnadır.

(26) 32 sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilmiş bulunan, menkul ve gayrimenkullere ilişkin finansal kiralama sözleşmeleri anılan geçici madde hükmünden istisnadır.

(27) Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedellerin 32 sayılı Kararın Geçici 8 Pearl is mandatory under Article redetermined by the parties in Turkish Lira.

(28) Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedeller 32 sayılı Kararın Geçici 8 The parties in the Turkish currency is not re-determining the scope of Article agreement is reached; costs as defined in the agreements entered into foreign currency or indexed to foreign currency, of said fees 2/1/2018 Central Bank of the Republic of Turkey on the date set out in the indicative, calculated using the effective exchange rate of the Turkish lira denominated money 2/1/2018 determine the consumer price index for each month of the date of re-determined price until the date that Turkey Statistical Institute (TÜFE) monthly exchange rates are determined by increasing the basis.

32 sayılı Kararın Geçici 8 Concluded before the date of entry into force of Article roofed residential and workplace costs determined to be indexed or foreign currency exchange contracts is determined as the Turkish lira in rents for a two-year period, according to the first paragraph of this paragraph. But, Since the end of the Turkish lira in rents he was made to determine as to be valid for one year; The rental fee determined in accordance with that paragraph in Turkish Lira, If consensus can not be reached by the parties in determining the, To determine the date of determining the rent until the end of the year made Turkey Statistics consumer price index determined for each month of the Institution (TÜFE) monthly exchange rates are determined by increasing the basis. The next year the lease rents denominated in Turkish currency, If consensus can not be reached by the parties in determining the, That the current rental lease earlier in the year as determined by the Turkey Statistical Institute index of consumer prices (TÜFE) monthly exchange rates are determined based on and determined by increasing rents denominated in Turkish currency would be valid until the end of the two-year period referred to in this paragraph.

Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde tahsili yapılmış veya gecikmiş alacaklar ile gayrimenkul kira sözleşmeleri kapsamında verilen depozitolar ve sözleşmelerin ifası kapsamında dolaşıma girmiş kıymetli evraklar için bu fıkra hükmü uygulanmaz.”

MATTER 2 – This Circular shall enter into force on the date of publication.

MATTER 3 – This Communiqué shall be executed by the Minister of Finance and Treasury.

[ad_2]