[ad_1]

Explanation : The revaluation rate 2017 For the year % 14,47 (forty seven fourteen comma) It was identified as.

The Ministry of Finance (President of revenue management)'From:

As known, 213 Tax Procedural Law of duplication 298 Of the Article (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2017 For the year % 14,47 (forty seven fourteen comma) It was identified as.

Bu oran, same time 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

on the other hand, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Hereby announced.

[ad_2]