[ad_1]

Customs and Trade Ministry:

MATTER 1 – 5/10/2013 dated 28786 published in the Official Gazette Food, Control of the Ministry of Agriculture and Livestock Products subject to certain Introduction to the Customs Authority Official Controls with the Provincial Food Authorized to Make, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “(serbest bölgeler dahil)"Phrase is repealed.

MATTER 2 – Aynı Tebliğin eki Ek-1’in başlığında yer alan “HAYVANSAL ÜRÜN” ibaresi “VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN ÜRÜNLER” olarak değiştirilmiş; Ek-1’de yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş; Located on the list in Annex 1 19 no.lu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“5 Ardahan Çıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
6 Ardahan Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili
28 Kocaeli Dilovasi Customs Directorate Yetkili Yetkili
40 From Kapıköy Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili”

“21 İstanbul Pendik Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili”

MATTER 3 – Aynı Tebliğin eki Ek-2’de yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“5 Ardahan Çıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğü
6 Ardahan Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü
45 From Kapıköy Gümrük Müdürlüğü”

MATTER 4 – Aynı Tebliğin eki Ek-3’te yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“7 Ardahan Çıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğü
8 Ardahan Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü
37 From Kapıköy Gümrük Müdürlüğü”

MATTER 5 – Aynı Tebliğin eki Ek-4’te yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiş; listenin 53 third, Ek-5’te yer alan listenin 5 th 37 nci satırlarında yer alan “(1)” ibaresi ile Ek-4’ün altında yer alan “(1) Sadece demiryolu ile gelen zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“9 Ardahan Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü
10 Ardahan Türkgözü Gümrük Müdürlüğü”

MATTER 6 – This Circular shall enter into force on the date of publication.

MATTER 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı müştereken yürütür.

It communiqué published in the Official Gazette
Historical Number
5/10/2013 28786
Publication of the Official Gazette of the Communiqué Amending the Communiqué
Historical Number
1- 4/4/2014 28962
2- 14/6/2015 29386
3- 18/11/2015 29536
4- 28/6/2016 29756
5- 11/3/2017 30004

[ad_2]