[ad_1]

Explanation : Decision on the State Assistance for Investment APPENDIX B-2 on the sector that could benefit from the province's Regional Support Sector Numbers titled crops 11 Note changed NOL. (Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. But, bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanır.)

Number of Decisions : 2018/11297

Attached "Decision on the State Assistance for Investment in resolution Amendment" s enforcement; Ministry of Economy 12/1/2018 dated 1142 No. writings on, 14/5/1964 dated 474 Law No. 2 th, 25/10/1984 dated 3065 Law No. 13 The third and temporary 30 uNC, 29/6/2001 dated 4706 Additional Law No. 3 third, 31/5/2006 dated 5510 Additional Law No. 2 th, 3/6/2011 dated 637 The Decree-Law No. 11 th 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 dated 5520 sayılı Kanunun 32/A. According to Article, Council of Ministers 17/1 /2018 It has agreed on.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MATTER 1- 15/6/2012 dated 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 11 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11- Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. But, bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanır.”

MATTER 2- This Decision shall enter into force on the date of publication.

MATTER 3- This Decision shall be enforced by the Minister of Economy.

Ministers published in the Official Gazette of the Decree
Historical Number
19/6/2012 28328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Historical Number
13/10/2012 28440
15/2/2013 28560
30/5/2013 28662
9/5/2014 28995
6/8/2014 29080
5/3/2015 29286
8/4/2015 29320
27/8/2015 29458
19/11/2015 29537
8/4/2016 29678
5/10/2016 29848
22/2/2017 29987
3/5/2017 30055
17/8/2017 30157
30/12/2017 30286

[ad_2]