Explanation : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Ek-2A sayılı ve Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları Veya Kapasiteleri başlıklı tablosunda ve Ek-2B sayılı ve İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları başlıklı tablosunda değişiklik yapılmıştır.

Number of Decisions : 2018/11816

Attached "Decision on the State Assistance for Investment in resolution Amendment" s enforcement; Ministry of Economy 11/5/2018 dated 48778 No. writings on, 14/5/1964 dated 474 Law No. 2 th, 25/10/1984 dated 3065 Law No. 13 The third and temporary 30 uNC, 29/6/2001 dated 4706 Additional Law No. 3 third, 31/5/2006 dated 5510 Additional Law No. 2 th, 3/6/2011 dated 637 The Decree-Law No. 11 th 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 dated 5520 Law No. 32 / A, according to Article, Council of Ministers 14/5/2018 It has agreed on.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MATTER 1- 15/6/2012 dated 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 39 numaralı sektör koduna karşılık gelen US-97 Kodu “361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 3699.3.18” ve “Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler” başlığı altındaki açıklama “Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı tablonun 40 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MATTER 2- Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunda, ilk 5 bölgeye ait satırlarda “39” sektör numarası bulunmayan İstanbul hariç tüm illere “39” sektör numarası eklenmiş, “40” sektör numarası bulunan illerden “40” sektör numarası çıkarılmıştır.

MATTER 3- This Decision shall enter into force on the date of publication.

MATTER 4- This Decision shall be enforced by the Minister of Economy.

Ministers published in the Official Gazette of the Decree
Historical Number
19/6/2012 28328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan DüzenlemelerinYayımlandığı Resmî Gazetelerin
Historical Number
13/10/2012 28440
15/2/2013 28560
30/5/2013 28662
9/5/2014 28995
6/8/2014 29080
5/3/2015 29286
8/4/2015 29320
27/8/2015 29458
19/11/2015 29537
8/4/2016 29678
5/10/2016 29848
22/2/2017 29987
3/5/2017 30055
17/8/2017 30157
30/12/2017 30286 (3.repeated)
20/1/2018 30307
22/2/2018 30340
28/4/2018 30405