Dear Members;

Ambarlı Kumport Port Services and Logistics Industry and Trade Inc. Customs Brokerage Firms, Nakliye Firmaları ve Forwarder Firmaları adına işlemleri yürütmekte olan çalışanlardan bu hususta yetkilendirildiklerine dair ilişikte örneği sunulan Yetki Belgesi istedikleri bildirilmiştir.

Information is presented to our members.

Yetki Belgesi örneği için CLICK HERE