[ad_1]

In the article published by Istanbul Customs and Trade Regional Directorate; "As known 21/05/2014 date and 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine istinaden yapılan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurularında, of the said Regulation 10 uncu Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan güncel ISO 9001 sertifikalarının aslı veya düzenleyen kuruluş tarafından onaylı örneğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Bakanlığımız Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletilen 30/05/2016 date and 2278 No. article; ISO 9001 standard of 15/09/2015 in history 2015 versiyonu olarak yayınlandığı, söz konusu standardın geçişi için IAF (International Accreditation Forum) tarafından yayınlanan ID 9:2015’de de yer aldığı üzere IAF ve CASCO(ISO Committee on Conformity Assessment) ISO 9001:2015 standardı için yayın tarihinden itibaren 3 Yıllık geçiş süreci üzerinde anlaşıldığı, bu nedenle ISO 9001:2008 certificate of 15.09.2018 tarihine kadar geçerliliğinin kabul edileceği, 15.09.2018 tarihinden sonra ise ISO 9001:2015 versiyonların göz önüne alınacağı, dolayısıyla halihazırda ISO 9001:2008 sertifikasına sahip kuruluşların 15.09.2018 tarihine kadar yeni versiyona geçişlerini tamamlamaları gerektiği bildirilmiştir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurusunda bulunacak firmaların bahse konu hususa özen göstermeleri gerektiği” bildirilmektedir.

Announced our members.

Customs Brokers Association, Istanbul

Board of Directors

[ad_2]