[ad_1]

Explanation : The phone usage fee amount carried by passengers 500 It has been redefined as per.

Number of Decisions: 320

Ekli “Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 It is decided in accordance with Article.

8 November 2018

YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Harç tutarı

MATTER 1- (1) 2/7/1964 dated 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı 500 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Force

MATTER 2- (1) This Decision shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 3- (1) This Decision shall be enforced by the Minister of Finance and Treasury.

[ad_2]