3 جولای 2017 مورخ و 30113 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2017/10328 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar