Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2017/13 Sayılı GenelgeYatırım Teşvik Belgesinin İptali