28 جولای 2017 مورخ و 30137 Sayılı Resmî Gazeteyayınlanan;

BAKANLAR KURULU KARARLARI:

2017/10439 اضافی واردات رژیم تصمیم تصمیم گیری
2017/10441 Petrol İşlemlerinde Kullanılmak Üzere Gümrük Vergisinden İstisna Tutularak İthal Edilmekte Olan Maddelerden Bazılarının Yanlarındaki Açıklamalar Çerçevesinde Gümrük Vergisine ve Diğer İthal Vergisi ve Resimlerine Tabi Tutulması ile 12/12/1986 مورخ و 86/11318 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar
2017/10467 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2017/10468 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (من) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar
2017/10476 اضافی واردات رژیم تصمیم تصمیم گیری

YÖNETMELİKLER:

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER:

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2017/7)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (خیر: 2017/3)