30 ژوئن 2017 مورخ و 30110 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkında Karar