[ad_1]

بیانیه : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Ceza hükümleri ile ilgili 77 nci maddesine göre 2019 yılında uygulanacak olan idari para cezaları.

Ticaret Bakanlığından:

هدف و دامنه

ماده 1 - (1) هدف از این اطلاعیه, 7/11/2013 مورخ 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 30/11/2018 مورخ 30611 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)’nde 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %23,73 (yüzde yirmiüç virgül yetmişüç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

پشتیبانی

ماده 2 - (1) این اطلاعیه, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30/3/2005 مورخ 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ceza miktarları

ماده 3 - (1) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2019 ile 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

6502 قانون شماره 77 مقاله; TL
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı 339
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı 339
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı 1.707
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları 34.190
1.707
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı 170.960
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı 339
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı 170.960
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları 8.548.065
854.804
Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları 8.546
170.960
17.094
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarları 170.960
17.094
1.707
On birinci fıkrasındaki ceza miktarı 17.094
On ikinci fıkrasındaki ceza miktarları (a) bendi 17.094
(ب) bendi 341.921
(ج) bendi 8.547
170.960
(ç) bendi 8.546
(د) bendi 85.480
(الکترونیکی) bendi 85.480
(F) bendi 42.738
(گرم) bendi 8.546
On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları 8.546
85.480
On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları 170.960
8.546
On beşinci fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı 42.738
On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı 339
On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları 1.707 - 85.480
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları 42.738 - 170.961.361

زور

ماده 4 - (1) این اطلاعیه 1/1/2019 وارد به اجرا در.

اجرایی

ماده 5 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]