[ad_1]

3 ژوئن 2017 مورخ و 30085 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

[ad_2]