[ad_1]

بیانیه : 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasının (ساعت) bendinde yer alan süreler, از آنجا که تاریخ اتمام 6 ay uzatılmıştır.

تعدادی از تصمیم گیری: 48

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasının (ساعت) bendinde yer alan sürelerin, از آنجا که تاریخ اتمام 6 ay uzatılmasına, mezkûr madde gereğince karar verilmiştir.

29 Ağustos 2018

[ad_2]