[ad_1]

بیانیه : Tercihsiz Menşe Uygulamasında Finlandiya, Almanya ve Kanada Gümrük idaresinin elektronik menşe şahadetnamesi düzenlediği hk.

T.C.
وزارت بازرگانی
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

شماره : 16934678-724.01.02
موضوع : Tercihsiz Menşe Uygulaması

09.11.2018 / 38729479
توزیع از محل به

علاقه: a) 17.09.2018 مورخ 37267045 نامه ما به تاریخ.
ب) 18.09.2018 مورخ 37305441 نامه ما به تاریخ.

İlgide kayıtlı yazılarımızda, tercihsiz ticaret kapsamında Avusturya ve Belçika’da menşe şahadetnameleri için elektronik ortamda başvuru imkânı sağlandığı ve tercihsiz menşe kurallarının her ülkenin kendi mevzuat ve yetki alanında olmasından ötürü, elektronik imza ile menşe şahadetnamelerinin imzalanması uygulamasının bir sakıncası olmayacağı belirtilerek, Gümrük İdarelerimizin konuya ilişkin bilgilendirilmesi ve söz konusu belgelerin kabul edilmesi yönünde bildirimde bulunulmuştur.

در این زمینه،, Finlandiya, Almanya ve Kanada Gümrük İdareleri tarafından menşe şahadetnamelerinin elektronik ortamda düzenlenen menşe şahadetnamelerinin de kabul edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Sevil KARACA
باکان.
مدیر گروه

توزیع:
– Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

[ad_2]