[ad_1]

بیانیه : Tercihsiz Menşe Uygulamasında İspanya, İsveç ve Hollandanın da elektronik menşe şahadetname düzenlediği hk.

T.C.

وزارت بازرگانی

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

شماره : 16934678-724.01.02

موضوع : Tercihsiz Menşe Uygulaması

26.11.2018 / 39198504

توزیع از محل به

علاقه: a) 17.09.2018 مورخ 37267045 نامه ما به تاریخ.

ب) 18.09.2019 مورخ 37305441 نامه ما به تاریخ.

ج) 09.11.2018 مورخ 38729479 نامه ما به تاریخ.

İlgide kayıtlı yazılarımızda, tercihsiz ticaret kapsamında Almanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya ve Kanada’da menşe şahadetnameleri için elektronik ortamda başvuru imkânı sağlandığı ve tercihsiz menşe kurallarının her ülkenin kendi mevzuat ve yetki alanında olmasından ötürü, elektronik imza ile menşe şahadetnamelerinin imzalanması uygulamasının bir sakıncası olmayacağı belirtilerek, Gümrük İdarelerimizin konuya ilişkin bilgilendirilmesi ve söz konusu belgelerin kabul edilmesi yönünde bildirimde bulunulmuştur.

Benzer şekilde, İspanya, İsveç ve Hollanda yetkili kurum ve kuruluşları tarafından elektronik ortamda onaylanan menşe şahadetnamelerinin de kabul edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Sevil KARACA

باکان.

مدیر گروه

توزیع:

– Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

[ad_2]