[ad_1]

وزارت اقتصاد:

ماده 1 - 15/7/2009 مورخ 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. شرح محصولات Birim CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)
1205.10.90.00.00 دیگران 1.000
1205.90.00.00.00 دیگران 1.000
1206.00.91.00.19 دیگران 500
1206.00.99.00.19 دیگران 500
1207.60.00.00.00 Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu 600
1208.90.00.00.11 Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları 800
1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı 1.100

*لحن: Brüt ağırlık

ماده 2 - Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış işlem

مقاله موقت 1 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu maddenin yayımı tarihinden önceki Tebliğ hükümleri uygulanır.”

ماده 3 - این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

ماده 4 - مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
15/7/2009 27289
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 6/8/2009 27311
2- 13/3/2012 28232
3- 23/1/2013 28537
4- 22/8/2013 28743 (Mükerrer)
5- 5/9/2014 29110
6- 4/2/2015 29257
7- 1/4/2015 29313
8- 18/11/2015 29536
9- 3/9/2016 29820
10- 16/11/2016 29890
11- 28/12/2016 29932

[ad_2]