[ad_1]

بیانیه : Karar eki tabloda yer alan fasıllar ve GTP li eşyanın karşılarında belirtilen ülkeler menşeli olanlarının A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici vergi olarak, ek mali yükümlülük tahsil edilir.

تعدادی از تصمیم گیری; 2017/10926

Ekli “Bazı Ürünlerin ithalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 6/9/2017 مورخ 92476 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 مورخ 1567 قانون شماره 1 اینچ, 14/5/1964 مورخ 474 قانون شماره 2 هفتم, 6/5/1986 مورخ 3283 قانون شماره 2 هفتم, 27/10/1999 مورخ 4458 قانون شماره 16 ncı, 22 سوم و 55 مقاله با 2/2/1984 مورخ 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİ HAKKINDA KARAR

هدف و دامنه

ماده 1- (1) Bu Kararın amacı, bazı ülkeler menşeli eşyanın Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden ithalatı sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesini sağlamaktır.

(2) این تصمیم, ekli tabloda yer alan ülkeler menşeli ve karşılarında belirtilen fasıl veya gümrük tarife pozisyonlu (G.T.P.) eşyayı kapsar.

Ek mali yükümlülük

ماده 2- (1) Ekli tabloda yer alan fasıllar ve G.T.P.’li eşyanın karşısında belirtilen ülkeler menşeli olanların A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici vergi olarak, ek mali yükümlülük tahsil edilir.

(2) Bu karar kapsamında tahsil edilecek ek mali yükümlülük, 20/12/1995 مورخ 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı listede yer alan gümrük vergisi oranları dikkate alınarak;

(a) اندونزی, هندوستان, Sri Lanka ve Vietnam için “Diğer Ülkeler ()” gümrük vergisi ile “Gelişme Yolundaki Ülkeler” gümrük vergisi arasındaki fark kadar,

(ب) Bangladeş ve Kamboçya için “DÜ” gümrük vergisi ile “En Az Gelişmiş Ülkeler” gümrük vergisi arasındaki fark kadar,

(ج) Pakistan için “DÜ” gümrük vergisi ile “Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler” gümrük vergisi arasındaki fark kadar,
tahsil edilir.

Uygulama usul ve esasları

ماده 3- (1) 27/10/1999 مورخ 4458 قانون شماره گمرک, İthalat Rejimi Kararı ve ilgili diğer mevzuatın, gümrük vergisinin tarhına, متعلق به, متهم به, داده به, و به دنبال روش ها و مقررات مربوط به شکل برای اتصال وثیقه, bu Karar kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tarhı, تعهدی, مجموعه, بازگشت, همچنین در پیگیری اعمال و اتصال به معاملات با امنیت.

(2) Bu Karar kapsamındaki beyandan ithalatçı sorumludur.

(3) Sonradan kontrol kapsamında ithalatçıdan menşe ispat belgeleri ile ilave bilgi ve belge talep edilebilir.

زور

ماده 4- (1) Bu Karar yayımı tarihini izleyen 30 به اجرا درآمدن در روز هفتم.

اجرایی

ماده 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
EK

Fasıl-G.T.P. Madde Tanımı Ek Mali Yükümlülük Uygulanacak Ülkeler
39.22 Plastiklerden banyo küvetleri, duşlar, eviyeler, lavabolar, bideler, alafranga tuvaletler, kapaklar ve oturaklar, su depoları ve benzeri hijyenik eşya اندونزی, هندوستان, ویتنام
39.23 Plastiklerden eşya taşımasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikten tıpalar, kapaklar, kapsüller ve diğer kapama malzemeleri
39.24 Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası
39.25 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastiklerden inşaat malzemeleri
39.26 Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya
42. Fasıl Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği bağırsağı hariç) اندونزی, هندوستان, ویتنام, پاکستان
43. Fasıl Kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri
50. Fasıl İpek اندونزی, پاکستان, ویتنام, بنگلادش
51. Fasıl Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat (51.05 به استثنای)
52. Fasıl Pamuk
53. Fasıl Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kâğıt ipliği ve kâğıt ipliğinden dokunmuş mensucat (53.01 و 53.02 به استثنای)
54. Fasıl Sentetik ve suni flamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler
55. Fasıl Sentetik veya suni devamsız lifler
56. Fasıl Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya
57. Fasıl Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
58. Fasıl Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dantela, duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler
59. Fasıl Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat, dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya
60. Fasıl Örme veya kroşe eşya
61. Fasıl Örme veya kroşe giyim eşyası ve aksesuarı
62. Fasıl Örülmemiş veya kroşe olmayan giyim eşyası ve aksesuarı سری لانکا, پاکستان, هندوستان, ویتنام, بنگلادش, کامبوج
63. Fasıl Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya, paçavralar
64. Fasıl Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya ve bunların akşamı هندوستان, ویتنام
65. Fasıl Başlıklar ve akşamı اندونزی, ویتنام
66. Fasıl Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların akşamı
67. Fasıl Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler ve insan saçından eşya
68. Fasıl Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya هندوستان, ویتنام
69. Fasıl Seramik mamulleri
70. Fasıl Cam ve cam eşya
84, Fasıl Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları اندونزی, هندوستان, ویتنام
85. Fasıl Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları, ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar, televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı. هندوستان, ویتنام
87. Fasıl Kara nakil vasıtaları (demiryolu veya tramvay taşıtları hariç) ve bunların aksam, parça ve aksesuarları اندونزی
88. Fasıl Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları
89. Fasıl Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
90. Fasıl Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam parça ve aksesuarı هندوستان
91. Fasıl Saatler ve bunların aksam ve parçaları
92. Fasıl Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı
94. Fasıl Mobilyalar, yatak takımları, şilteler, şilte destekleri, yastıklar ve benzeri doldurulmuş mefruşat; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan lambalar ve aydınlatma cihazları; ışıklı panolar, ışıklı isim tabelaları ve benzerleri; prefabrik yapılar اندونزی, هندوستان, ویتنام
95. Fasıl Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı
96. Fasıl Çeşitli mamul eşya

[ad_2]