[ad_1]

11 Nisan 2017 SALI / Resmî Gazete / شماره : 30035

TEBLİĞ

وزارت اقتصاد:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(ارتباطات بدون: 2017/1)

حوزه

ماده 1 - (1) این اطلاعیه, موقعیت آمار گمرک تعرفه (GTIP) و تعریف از کالاها مشخص شده (تحت ارزش گمرکی در ارزش اسمی فقط آن دسته از واحد داشتن) این شامل قوانین و روش برای برنامه های نظارت به خارج نگر بر واردات انجام.

GTIP شرح کالا واحد ارزش گذاری گمرک
(USD / کیلوگرم *)
8482.10.10.00.12 Dış çapı 9 mm.yi geçen fakat 30 mm.yi geçmeyenler 20
8482.10.90.00.11 Dış çapı 30 mm.yi geçen fakat 52 mm.yi geçmeyenler 20
8482.10.90.00.12 Dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler 20
8482.10.90.00.13 Dış çapı 100 mm.den daha fazla olanlar 20

* Kg: وزن ناخالص

نرم افزار های مدار بسته

ماده 2 - (1) این اطلاعیه 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığı’nca (اداره کل واردات) این است که توسط گواهی بازرسی وارد برگزار می شود. گواهی بازرسی از ثبت نام از گمرک مربوطه در اعلامیه آداب و رسوم. Elektronik ortamda düzenlenen Gözetim Belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 در کادر شماره "شماره مرجع گواهی" و "تاریخ سند" در منطقه اعلام کرد.

کاربرد

ماده 3 - (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1’de yer alan Gözetim Belgesi Başvuru Formu ve Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekir.

معاینه

ماده 4 - (1) این اطلاعیه 3 üncü maddesinde belirtilen formlar ve belgelerin İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi veya iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

تصویب

ماده 5 - (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde Gözetim Belgesi düzenlenmez.

های مدار بسته مستند نظارت استفاده از اطلاعات و اسناد

ماده 6 - (1) مدت اعتبار اسناد نظارت شش ماه است.

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 مورخ 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 مقاله مقدار مشخص, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

اطلاع رسانی لغو

ماده 7 - (1) 9/8/2008 مورخ 26962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2008/18) این لغو است.

زور

ماده 8 - (1) Bu Tebliğ yayım tarihini takip eden 30 به اجرا درآمدن در روز هفتم.

اجرایی

ماده 9 - (1) مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.

[ad_2]