Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hk. (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 515) (10.01.2020 تی. 31004 بازدید کنندگان. R.G.)

بیانیه : 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin V.2. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması başlıklı bölümünde değişiklik yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi […]

ادامه مطلب

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hk. (اطلاعیه شماره: 2019/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (09.01.2020 تی. 31003 بازدید کنندگان. R.G.)

بیانیه : 2019/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ithalatı kayda alınmak suretiyle gözetim uygulamasına tabi ürünlere 4007.00 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan Vulkanize […]

ادامه مطلب

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ hk. (خیر: 2019/34) (04.01.2020 تی. 30998 بازدید کنندگان. R.G.)

بیانیه : Çin menşeli 7607.11 و 7607.19 gtipli alüminyumdan mesnetsiz folyoların ithalatında 2014/25 sayılı Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aynı şekilde devamına […]

ادامه مطلب

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ hk. (خیر: 2019/36) (04.01.2020 تی. 30998 بازدید کنندگان. R.G.)

بیانیه : Çin ve Almanya menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 و 4411.93.90.00.11 gtipli laminat parkelerin ithalatında 2014/14 و 2015/21 sayılı Tebliğler ile uygulanmakta olan dampinge […]

ادامه مطلب

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar hk. (تعدادی از تصمیم گیری: 1994) (02.01.2020 تی. 30996 بازدید کنندگان. R.G.)

بیانیه : Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda yapılan değişiklikle; tavuk yumurtasının KDV oranı %1 e indirildi, Toptancı halleri ve su […]

ادامه مطلب