[ad_1]

وزارت اقتصاد:

هدف و دامنه

ماده 1 - (1) هدف از این اطلاعیه, 21/4/2016 مورخ 29691 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2016/14) منشاء در جمهوری خلق چین 2905.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “Pentaeritritol (pentaeritrit)” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

پشتیبانی

ماده 2 - (1) این اطلاعیه, 14/6/1989 مورخ 3577 قانون شماره در پیشگیری از رقابت ناعادلانه در واردات, 20/10/1999 مورخ 99/13482 تعداد وزیران تصمیم گیری در پیشگیری از رقابت ناعادلانه در واردات و به اثر توسط شورای قرار 30/10/1999 مورخ 23861 در جریده رسمی شماره واردات منتشر شده در تنظیم بر جلوگیری از رقابت ناعادلانه بر اساس.

تعاریف

ماده 3 - (1) این اطلاعیه آخرین;

a) GTIP: آداب و رسوم موقعیت آمار تعرفه,

ب) کمیسیون: رقابت ناعادلانه در واردات ارزیابی انجمن,

صریح.

تصمیم

ماده 4 - (1) به عنوان یک نتیجه از انجام تحقیقات, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. اطلاعات در حوزه تحقیقات, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin hukuken bir parçası olan Bilgilendirme Raporuna, “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon-Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

(2) در این زمینه،, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile 3/5/2011 مورخ 27923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2011/6) kapsamında uygulama süresi uzatılan dampinge karşı önlemin mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTIP شرح کالا Menşe Ülke Dampinge Karşı Önlem
2905.42.00.00.00 Pentaeritritol (pentaeritrit) Çin Halk Cumhuriyeti 270 ABD Doları/Ton

کاربرد

ماده 5 - (1) گمرک, این اطلاعیه 4 CN در ماده, تعریف و کشور مبدا کالا اشاره وسایل, بدون تعصب به مفاد قانون دیگر, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen tutarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan GTİP ve bu Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) پیشگیری از محصولات منوط به اصلاحات به ترکیه تعرفه های گمرکی برنامه واقع در موقعیت تعرفه می کند استفاده از مفاد این اطلاعیه مانع.

زور

ماده 6 - (1) این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

اجرایی

ماده 7 - (1) مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.

[ad_2]