[ad_1]

پدر مرحوم کاربران عزیز آیهان AYVACI جنرال موتورز تا به حال با ارزش.

مراسم تشییع جنازه او 09.09.2017 نماز ظهر را از پس از آن کوکالی داریجا-قدیمی مسجد حذف.

rahmet Merhuma Allah'tan, به خصوص به تمام اعضای ما و جامعه، از جمله آداب و رسوم همدردی خود را به خانواده و خواسته های خود را اعلام کرد.

خالصانه

İGMD انجمن

[ad_2]