بیانیه : 2017/10344 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile İlave Gümrük Vergisine tabi 7217.30.90.00.00 (Adi metallaerle kaplanmış , ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içeren) pozisyonundaki ürünleri kendi üretiminde girdi olarak kullanan firmalar yapacakları ithalatlarda İlave Gümrük Vergisi %5 olarak uygulanacaktır. Karar kapsamı dışındaki ithalatlarda söz konusu oran %25 tir. Aynı kararla 7228.50.69.00.11 (sadece soğuk olarak şekil verilmiş ve işlenmiş , daire şeklinde kesiti olan , çapı 10 میلی متر. veya daha az olan alaşımlı çelikten çubuklar) pozi,syonundaki ürünler içinde İlave Gümrük Vergisi kapsamından çıkarılmıştır. Karar çıkmadan evvel uygulanmakta olan İlave Gümrük Vergisi oranı %25 ti.

تعدادی از تصمیم گیری: 2017/10344

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 28/4/2017 مورخ 41527 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 مورخ 1567 قانون شماره 1 اینچ, 14/5/1964 مورخ 474 قانون شماره 2 هفتم, 6/5/1986 مورخ 3283 قانون شماره 2 هفتم, 27/10/1999 مورخ 4458 قانون شماره 16 ncı, 22 سوم و 55 مقاله با 2/2/1984 مورخ 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

ماده 1- 15/6/2015 مورخ 2015/7749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ekli tabloda yer alan 72.17 و 7228.50 gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) karşısında belirtilen madde isimleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve tablonun son kısmına aşağıda yer alan (1) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.P. MADDE İSMİ İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)*
1 2 3 4 8
5 6 7
72.17 سیم از آهن یا فولاد آلیاژی(1) 0 0 0 25 25 25 25
7228.50 Diğer çubuklar (sadece soğuk olarak şekil verilmiş ve işlenmiş) (7228.50.69.00.11 به استثنای) 0 0 0 25 25 25 25
(L) 7217.30.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu maddeyi kendi üretimlerinde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta ilave gümrük vergisi %5 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.
* İlave gümrük vergisi sütunlarındaki ülke ve ülke grupları:1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, مقدونیه, Bosna-Hersek, FAS, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, تونس, مصر, گرجستان, آلبانی, اردن, شیلی, صربستان, مونته نگرو, کوزوو, Morityus, مولدووا; 2: Güney Kore; 3: مالزی; 4: Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu; 5: کشورهای کمتر توسعه یافته; 6: کشورها از آرایش تشویقی ویژه بهره مند شوند; 7: نسبت به کشورهای توسعه; 8: Diğer Ülkeler.

ماده 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ماده 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
5/7/2015 29407