[ad_1]

بیانیه : 88/13384 sayılı Kararın İhracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisi yapılacak mallar listesindeki 4105.10 و 4106.21 GTP na dâhil kromlu deriler FOB ihraç bedelinin % 40 ı karşılığı TL. ibaresi, FOB ihraç bedelinin %20 si karşılığı TL. olarak değişti.

تعدادی از تصمیم گیری: 1045

Ekli “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

9 مه 2019

DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

ماده 1- 13/10/1988 مورخ 88/13384 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararın 11 از مقاله (A) fıkrasının (11) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11- 41.01-41.02 و 41.03 GTP’na dâhil işlenmiş deri ve kösele dışında kalan pikle deri dâhil her türlü hayvan derileri ve postları ile 4104.11 و 4104.19 GTP’na dâhil kromlu deriler (yarma deriler hariç) 50 Cent/kg karşılığı TL; 4105.10 و 4106.21 GTP’na dâhil kromlu deriler FOB ihraç bedelinin %20’si karşılığı TL.”

ماده 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ماده 3- این تصمیم باید توسط وزیر تجارت اجرا.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
14/10/1988 19959
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
1. 3/11/1990 20684
2. 28/1/1992 21125
3. 7/7/1992 21277
4. 9/7/1992 21279
5. 20/8/1992 21321
6. 31/12/1992 21452
7. 2/2/1993 21484
8. 18/6/1993 21611
9. 3/9/1993 21687
10. 28/1/1994 21832
11. 21/12/1994 22148
12. 12/4/1995 22256
13. 19/3/1997 22938
14. 30/7/1997 23065
15. 17/8/2017 30157
16. 30/11/2017 30256 (تکراری)

[ad_2]