[ad_1]

Dünya çapındaki en kapsamlı gümrük karayolu transit sistemi olan ve 1975 tarihli TIR Sözleşmesi’ne dayanan TIR Sistemi, ülkemizde 31/3/1985 مورخ 18711 در روزنامه رسمی منتشر شده شماره, 16/1/1985 مورخ 85/8993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.

1975 tarihli TIR Sözleşmesi çerçevesinde ülkemiz kefil kuruluşu olmak ve TIR Karnelerini dağıtmak görev ve yetkisi, 3/5/1985 مورخ 85/9449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) verilmiştir.

TIR Sözleşmesinde yapılan değişiklik uyarınca Sözleşmenin Ek-9 Bölüm I 1/d maddesinde, TIR Karnesi verme ve kefil olma konusunda yetkilendirilecek kuruluşlarca uyulması gereken koşul ve gerekler arasına “Kuruluş ile yerleşik olduğu Akit Tarafın yetkili makamları arasında, kuruluşun üçüncü fıkrada belirtilen görevlerini kabul etmesi de dâhil olmak üzere, yazılı bir anlaşma ya da diğer bir yasal metnin tesisi.” eklenmiştir. Bunun yanında, TIR Sistemi’nin uluslararası kefil kuruluşu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından 1 جولای 2016 tarihi itibarıyla isteyen ülkeler için TIR Karnesi teminat kapsamının 100.000 Avro’ya çıkartılabileceği bildirilmiştir.

Azami teminat miktarını arttırmak ve Sözleşme Ek-9 Bölüm I Madde 1/d gereğini yerine getirmek isteyen Akit Taraflar için gümrük idaresi ile ulusal kefil kuruluş arasındaki kefalet anlaşmasının yenilenmesi gerekli hale gelmiştir. Bu nedenle Bakanlığımız ve TOBB arasında 22/06/2017 tarihinde TIR Karnesi Düzenlenmesi ve Kefil Kuruluşun Yükümlülüklerine İlişkin Protokol imzalanmıştır.

Protokol ile beher TIR Karnesi için azami teminat miktarı 1 جولای 2017 همانطور که از تاریخ 100.000 Avro’ya çıkartılmış, işlem süreçleri basitleştirilmiştir.

Protokol metni için
tıklayınız

منبع: ggm.gtb.gov.tr

[ad_2]