[ad_1]

بیانیه : Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç maddesi gereğince, AB ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma girecek olan mali yükümlüklere tabi (ilave gümrük vergisi (İGV), ek mali yükümlülük (EMY) ve ticaret politikası önlemi) eşyaya ilişkin menşe şahadetnamesinin ibrazı ve A.TR eşliğinde AB ve STA kümülasyon kapsamında tedarikçi beyanı ibrazı hk.

T.C.
وزارت بازرگانی
Gümrükler Genel Müdürlüğü-İthalat ve Menşe Dairesi

شماره :20117910-163.08

موضوع :Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-Ç
Maddesi Uyarınca Menşe İspatı

27.05.2019 / 44730247
توزیع از محل به

معلوم است که, 24 مه 2019 تاریخ و 30783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair مقررات” ile Gümrük Yönetmeliğinin 38 اینچ, 41 هفتم 205 inci maddelerinde değişiklik yapılarak ilave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük kapsamı eşya için menşe tevsikinin menşe şahadetnamesi ile yapılabilmesi sağlanmış, AB’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilecek söz konusu mali yükümlülüklere tabi eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla menşe şahadetnamesinin aranılmaması hususu düzenlenmiştir.

Bu kapsamda ilgili Yönetmelik maddesi gereğince, AB ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma girecek olan mali yükümlüklere tabi (ilave gümrük vergisine (İGV), ek mali yükümlülüğe (EMY) ve ticaret politikası önlemine) eşyaya ilişkin menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine ibraz edilip edilmeyeceği hususu BİLGE nin Tarife Modülü kullanılarak görülebilecektir. Söz konusu modüle beyanname tescilinden önce yükümlü tarafından yapılması planlanan ithalat işlemine ilişkin bilgilerin girilerek, beyanname ekinde menşe şahadetnamesinin talep edilip edilmeyeceği belirlenecektir.

در این راستا, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilecek eşya için beyanname tescilinden önce menşe şahadetnamesinin istenip istenmeyeceğinin belirleneceği ve yükümlünün bu bilgiye sahip olacağından dolayı beyanname tescilinden sonra sistem tarafından menşe şahadetnamesi aranılması durumunda beyanname ekinde söz konusu belgenin ibrazı gerekmektedir.

با این حال،, ülkemizin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde AB’nin de dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olduğu beyan edilen eşyanın AB’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithalinde, eşyanın ilave gümrük vergisine tabi olmaması için beyanname ekinde İGV BKK’larının 3 üncü maddesi gereğince “tedarikçi beyanı” veya “uzun dönem tedarikçi beyanı”nın ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bilgileri ile bağlantınız gümrük idarelerine konuyla ilgili gerekli talimatın verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür

[ad_2]