[ad_1]

بیانیه : İlk rejime ilişkin gümrük beyannamesi, önceki rejime ilişkin TCGB, laboratuvar tahlil raporları ve Dahilde İşleme İzin Belgesinin tarama yoluyla eklenmemesi, elektronik ortamda işlem yapılması gerektiği hk.

T.C.
وزارت بازرگانی
گمرک اداره کل

شماره :73421605-106.05

موضوع :Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi

03.05.2019 / 44032814
توزیع از محل به

علاقه: a) 19.11.2018 مورخ 73421605-106.05/00038991645 نامه ما به تاریخ

ب) 29.03.2019 مورخ 73421605-109/00042960754 نامه ما به تاریخ

ج) 04.04.2019 مورخ 73421605-100/00043202274 نامه ما به تاریخ

د) 10.04.2019 مورخ 73421605-450/00043360047 نامه ما به تاریخ

الکترونیکی) 29.04.2019 مورخ 73421605-100/00043875124 نامه ما به تاریخ.

İlgide kayıtlı yazılar konusu Kağıtsız Gümrük Projesi ile ilgili olarak; علاقه (ج) ve ilgi (الکترونیکی)’de kayıtlı yazılarımızda; 10XX rejim kodlu ve diğer ihracat beyannamelerinde söz konusu Proje kapsamında yapılması gereken işlemler belirtilerek beyanname nüshasının kağıt ortamında alınması ve imzalanmasına ilişkin işlemlere, ilgili mevzuat değişikliği yapılana kadar halihazırda olduğu gibi devam edileceği belirtilmiştir. Konuya ilişkin olarak Bakanlığımıza iletilen bildirimlerden; bazı Gümrük Müdürlüklerince gümrük beyanname nüshası kağıt ortamında aranmaksızın işlemlerin yapıldığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla ilgi (ج) و (الکترونیکی)’de kayıtlı yazımızda da belirtildiği üzere; ilgili mevzuat değişikliği yapılana kadar beyanname nüshasının kağıt ortamında alınması ve imzalanmasına ilişkin işlemlere mutlak suretle devam edilecektir.

از سوی دیگر, علاقه (a), (ب) ve ilgi (د)’de kayıtlı yazılarımızda 0200 kodlu “İlk Rejime İlişkin Gümrük Beyannamesi”, 0701 kodlu “Önceki Rejime İlişkin TCGB”, 0803 و 0804 kodlu “Laboratuvar Tahlil Raporları” ile 0253 kodlu “Dahilde İşleme İzin Belgesi”nin kağıt ortamında aranmamasına ilişkin düzenlemelerin yapıldığı belirtilmekte olup söz konusu dökümanlara ilişkin elektronik ortamda işlem yapılması ve kesinlikle kağıt nüshalarının tarama yolu ile sisteme eklenmemesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda yukarda belirtilen hususlara ilişkin bağlantı idarelerinizin ivedilikle talimatlandırılması ile ilgili bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
باکان.
Genel Müdür

توزیع:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

[ad_2]