[ad_1]

بیانیه : 2019/8 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğine YENİ eklenen 8517.62.00.90.00 Diğerleri isimli ürünlerden SADECE akıllı kol saatleri ve kablosuz bluetooth kulaklıklar TAREKS DENETİMİNE TABİ olacak; bunun dışındaki ürünler için kapsam dışı beyanı yapılacaktır.

T.C.

وزارت بازرگانی

گمرک اداره کل

شماره : 20117910-116

موضوع : Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği

05.02.2019 / 41399111

توزیع از محل به

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan 16.01.2019 مورخ 0040734235 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve söz konusu yazı çerçevesinde gereğini rica ederim.

Kadir TURSUN

باکان.

مدیر گروه

من: 1 adet yazı

T.C.

وزارت بازرگانی

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

شماره : 24545304-554.01.01

موضوع : Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği

15.01.2019 / 40734235

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Malumları olduğu üzere, 2019 yılı ÜGD Tebliğleri 30/12/2018 مورخ 30641 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği ekine 8517.62.00.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTIP) eklenmiştir.

Konuya ilişkin olarak ithalatçılardan alınan başvurularda söz konusu GTİP’te çok farklı ürünlerin sınıflandırıldığı belirtilerek, denetlenmesi hedeflenen ürünlerin belirtilmesi talep edilmektedir.

Bu aşamada, söz konusu GTİP kapsamında sınıflandırılan ürünlerden sadece akıllı kol saatleri ve kablosuz bluetooth kulaklıkların denetlenmesi öngörülmektedir. در این زمینه،, 8517.62.00.90.00 GTİP’li ürünlerden yalnızca akıllı kol saatleri ve kablosuz bluetooth kulaklıklar için 2019/8 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir.

Diğer ürünler için mezkur Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kapsam dışı beyanı yapılması yeterli görülmektedir.

Bilgileri ve gümrük idarelerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

HAKKI KARABÖRKLÜ

مدیر کل V.

[ad_2]