[ad_1]

بیانیه : Antrepoya eşya getiren ve antrepodan eşya çıkaran araç olması halinde, antrepolarda görevli memur/YGM lerce YGM Sistemi İşlemler bölümü Araç Kaydı sekmesinde yapılması gereken işlemler hk.

T.C.
وزارت بازرگانی
گمرک اداره کل

شماره:40216608-131 99

موضوع:YGMS-Plaka Kaydı

05.02.2020/52041332
توزیع از محل به

Antrepoya eşya getiren ve antrepodan eşya çıkaran araçların da izlenebilmesini teminen YGM Sistemine, antrepoya eşya getiren ve antrepodan eşya çıkaran araç plaka kayıtlarının girilmesi sağlanmıştır.

در این راستا, 26/2/2020 tarihi itibarıyla bağlantınız gümrük müdürlüklerinde uygulamaya geçecek yeni düzenleme kapsamında, antrepoya eşya getiren ve antrepodan eşya çıkaran araç olması halinde, antrepolarda görevli memur/YGM’lerce YGM Sistemi “İşlemler bölümü “Araç Kaydı’ sekmesinde aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Antrepo Giriş İşlemleri

-Araç Yönü Antrepo Giriş” seçilecektir.

-“Araç plakası”, “Antrepo Kodu”, “Antrepo Beyan No”, “Boşaltma Tarihi” alanları sisteme kaydedilecektir.

Gerekli bilgilerin Sisteme kaydedilmesini müteakip “Araç Kaydı” ekranı onaylanacaktır.

2- Antrepo Çıkış İşlemleri

– Araç Yönü “Antrepo Çıkış” seçilecektir.

– “Araç plakası”, “Antrepo Kodu ’, “Çıkış Belge No”. “Yükleme Tarihi” alanları sisteme kaydedilecektir

– “Çıkış Belge Tıpı olarak Çıkış Belgesine göre ‘NCTS’, ‘TIR’, ‘Detaylı Beyan’, ‘Detaylı Beyan Tutanak’, ‘Diğer’ seçilecektir (Transit beyannameleri için ‘NCTS’, TIR Karneleri için ‘TIR’, 71 rejim kodu ile biten beyannameler için ‘Detaylı Beyan’, antrepodan çıkışın BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünden ANT kodlu tutanak ile olması halinde ‘Detaylı Beyan Tutanak’ seçilecektir).

– Gerekli bilgilerin Sisteme kaydedilmesini müteakip “Araç Kaydı” ekranı onaylanacaktır.

Antrepo Giriş ve Çıkış İşlemlerinde veri girişinde kolaylık sağlanmasını teminen önceki kayıtlarla ilgili olarak kopyalama işlemi yapılabilecektir.

همچنین, ilgili gümrük idarelerince “Araç Kaydı” sekmesinde ‘Araç Kaydı Arama Kriterleri’ bölümü kullanılmak suretiyle YGMS’ye kaydedilen plaka kayıtlarıyla ilgili olarak sorgu yapılabilecektir.
در این زمینه،, antrepolarda söz konusu uygulamaya geçilmesi aşamasında bağlantınız gümrük müdürlüklerince gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.

Bilgi ve gereği ile bağlantınız gümrük müdürlüklerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

ایمیل امضا شده است
Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür

توزیع:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

[ad_2]